Tin tức thị trường

SUSTAINABILITY STUDY ON CASSIA

SUSTAINABILITY STUDY ON CASSIA

Thứ năm, 15:17 Ngày 27/07/2023

Cassia seeds are incubator in February every yepar. The seedlings are put on potting soils in furrows on well-drained soil. Each furrow is 20cm high and 120cm wide. After a year, Cassia seedlings will be moved to grow on the hill. The distance between each plant in the first year on the hill is about ...

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÂY HỒI TẠI VIỆT NAM

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÂY HỒI TẠI VIỆT NAM

Thứ năm, 11:14 Ngày 04/08/2022

Từ năm 1993, Nhà nước khuyến khích trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc bằng nguồn vốn của chương trình 327 và Chương trình 5 triệu ha rừng. Đến năm 2021, tổng diện tích trồng hồi ước đạt 50.000ha bao gồm cả hồi lấy quả và hồi lấy dầu. ...

DỰ BÁO SẢN LƯỢNG TINH DẦU QUẾ VIỆT NAM NĂM 2022

DỰ BÁO SẢN LƯỢNG TINH DẦU QUẾ VIỆT NAM NĂM 2022

Thứ năm, 14:50 Ngày 05/05/2022

Tình hình hiện tại, từ tháng 03/2022, Thượng Hải Trung Quốc khóa cửa nền kinh tế vì đại dịch dẫn đến việc xuất khẩu dầu quế xuất sang Trung Quốc bị chững lại. Giá tinh dầu quế giảm nhẹ...

+84866115486