DỰ BÁO SẢN LƯỢNG TINH DẦU HÚNG QUẾ VIỆT NAM NĂM 2022

Thứ năm, 14:14 Ngày 26/05/2022
1079

Tại Việt Nam, tổng sản lượng tinh dầu húng quế năm 2022 dự đoán không đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nông dân Việt Nam thu hoạch húng quế làm tinh dầu

Mùa vụ năm 2021, sản lượng tinh dầu húng quế của Việt Nam khoảng 7-8 tấn. Theo báo cáo xuất khẩu, sản lượng xuất khẩu tinh dầu húng quế Việt Nam trong những năm gần đây khoảng 20 tấn/năm, riêng năm 2021, con số này là 22,6 tấn. Số lượng tinh dầu húng quế xuất khẩu này có được là nhờ sản lượng tích lũy tinh dầu còn dư từ những năm trước khoảng 15 tấn.

Sản lượng hàng năm và giá tinh dầu húng quế từ năm 2017 đến năm 2021

Năm 2022, húng quế được gieo hạt vào tháng 1 và trồng vào tháng 3. Nếu phát triển tốt, cây sẽ cho thu hoạch 3 lần . Lần 1 vào tháng 6, lần 2 vào tháng 8 và lần 3 vào tháng 10. Tuy nhiên, tháng 4 và tháng 5 thời tiết mưa khá nhiều và không phù hợp cho sự phát triển của cây húng quế. Nếu tình trạng mưa kéo dài, sản lượng húng quế thu hoạch giảm làm sản lượng tinh dầu sẽ thấp hơn bình thường. Dựa trên diện tích trồng, dự báo sản lượng tinh dầu húng quế năm nay khoảng 10-12 tấn. Tuy nhiên lượng tồn kho tinh dầu cũ không còn nhiều nên số lượng tinh dầu húng quế năm nay dự đoán sẽ không đủ để cung cấp cho thị trường thế giới.

Mùa vụ của húng quế Việt Nam

Hiện tại, giá tinh dầu húng quế vẫn ở mức bình ổn, chưa có sự biến động nhiều.

Tin tức khác

+84866115486