CƠ SỞ VẬT CHẤT

01 Nhà máy sản xuất tinh dầu quế

02 Nhà máy sản xuất chất thơm

Phòng thí nghiệm hiện đại với hệ thống máy móc thiết bị chuyên dụng: Máy GC, Máy GCMS, và các thiết bị kiểm soát chất lượng khác.

 

+84866115486